Å arbeide i helpdesk kan ha sine stunder. Som da eg fekk denne telefonen:
Meg: CSC Helpdesk.
Kunde: Eg treng ikkje hjelp…