Jeg er sikker på at ungdom i Danmark og Sverige kommer også vil begynne å bruke Facebook, som viser kraften i sosiale nettverk så kraftig, sier medieviteren.

– Sagt i følge NA24.no