Det er lagt ut enda fleire bilete av Sala og Sisik, og så har ein del av bileta vorte «photoshoppa». Det ligg nye bilete på både Sala og Sisik sine sider, i tillegg til at ei heilt ny side har blitt laga. Denne finn de under «Bilete».
(Og nei, dette er ikkje aprilsnarr.)