There are ten kinds of people in this world; those who understand binary, and those who don’t.

Det finnes ti typer mennesker i verden; de som forstår binær og de som ikke gjør det.